GRUP EĞİTİMİ

Gelişim seviyeleri birbirine yakın 4-7 çocuktan oluşan gruplarla yapılan çalışmalar uzman eğitimciler ile yürütülür.

Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır. Gruplarda engelleri birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim alırlar.

Grup eğitiminde  kullanılan yöntemler   akran öğretimi, yaparak ve yaşayarak öğrenme, oyun  ve dramatizasyondur.

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde, kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini, uyum güçlüğü yaşayan çocukların desteklenmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Grup eğitimindeki amaçlar:

•      Bireyin sosyalleşmesini sağlamak ve iletişim becerilerini geliştirmek.
•      Bir ürün ortaya çıkararak bireyin özgüvenini artırmak.
•      Bireyin yardımlaşmayı öğrenmesini sağlamak.
•      Bireyin paylaşımcı olmasına yardımcı olmak.
•      Bireyin, başkalarının farkında olarak toplumda yer almasını sağlamak.
•      Bireyin bireysel seanslarında aldığı eğitime destek sağlamak.
•      El göz koordinasyonunu artırmak ve duyu organlarının uyumlu çalışmasını desteklemek.
•      Bireyin bireysel yetenek ve ilgilerini keşfetmelerine yardımcı olmak.
•      Bireylerin başarma duygusunu tatmalarını sağlamak.
•      Bireye başladığı bir işi sürdürebilme ve bitirebilme becerisi kazandırmak.