BİREYSEL EĞİTİM

Özel eğitim gerektiren birey; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Bireysel eğitim, eğitimci tarafından özel gereksinimi olan bir çocuğa verilen, engelli bireyin tüm gelişim alanlarının (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb) bir bütün olarak desteklendiği en az 45 dakikalık çalışmadır.

Kurumumuza gelen çocuklar aileden alınan bilgiler doğrultusunda ve belli ölçekler kullanılarak değerlendirilirler. Elde edilen bu bulgularla çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır.

Yıllık, aylık hedefler ve kısa dönemli hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşma yolundaki çalışmalar aylık gözlemler, süreç raporları ve değerlendirme formlarıyla kayıt altına alınır.

Bireysel eğitimi veren özel eğitim uzmanları, çocuğun velisine; çocukla yapmış olduğu çalışmalar hakkında gerekli bilgileri vermekte ve evde yapılacak çalışmaları açıklamaktadır.
Eğer çocuk  anaokuluna veya okula gidiyorsa, bireysel eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile görüşmeler yapılmakta ve böylece okuldaki öğretmenleriyle paralel çalışılmaktadır.

Bireysel eğitimdeki amaç:

•    Temel beceri ve kavramları kazandırmak,
•    Öz bakım becerilerini geliştirmek,
•    Bağımsızlığını ve öz güvenini desteklemek,
•    Eğitim yeterliliklerini artırmak,
•    Okuma-yazma becerilerini desteklemek,
•    Okuduklarını ve öğrendiklerini anlayıp yorumlayabilme,
•    Matematiksel becerilerin gelişimini sağlamak,
•    İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.