AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile  Eğitimi;

Çocuk eğitiminde aile ve okulun yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Söz konusu farklı gereksinimli çocuklar olduğunda ise çocuğun bilgiyi işlemesi, gerektiği durumda bilgiyi geri çağırabilmesi ve bunu uygun olan her ortamda kullanıp, genelleştirebilmesi açısından anne-baba ve okulun işbirliği içinde olmasının önemi artmaktadır.
Çocuğa sunulan bir bilginin günlük yaşamda kullanılabilirliğinin sağlanması ancak ev ve okulun birlikte birbirini tamamlayıcı biçimde hareket etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden ailelerin ev içerisinde neler yaptıkları bizim için çok önemlidir.

Ailelerin ev ortamında hangi problem durumlarıyla karşılaştıklarını ve kullandıkları çözüm yolunu öğrenmek ve gerektiğinde uygun çözüm yolları sunabilmek için kurumumuzda aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Aile Eğitimi Çalışmaları Aşağıdaki Programlar Çerçevesinde Yürütülmektedir;

•        Bireysel Psikolojik Danışma; Bireylerin aileleri ile yapılan görüşmelerde amaç, aileye çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak, aile bireylerinin yaşadığı duygusal ve davranışsal problemlerin  çözümüne ilişkin rehberlik etmek, başa çıkabilme becerilerini arttırmak.

Aile Eğitim Toplantıları;  Aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitiminden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu engele ait özellikler, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları, çalışılan hedefler ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim ve duyguları paylaşmak.

Ayrıca, Aile Eğitim Seminerleri; Kurum içinde belli dönemlerde planlanan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır. Kurumumuzda, alanında uzman eğitimciler tarafından verilen seminerlerde; çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin geçirdiği süreçler, gelişim dönemleri, engel türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi, engelli hakları konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Oturumlarda verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri sağlanarak, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinde, öğretmen- danışman- aile işbirliği içinde çalışılmaktadır.